หน้าหลัก I ประวัต I ผู้บังคับบัญชาในอดีต I ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน I ภารกิจ I ที่ตั้ง I หน่วยในกองทัพบก I update 28 เมษายน 2552
     
 
 
ผบ.ช.๓
พันเอก พิศาล นาคผจญ

ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
    อดีตผู้บังคับบัญชา

     ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

ฝ่ายอำนวยการ
     ตอนธุรการและกำลังพล

     ตอนการข่าว

     ตอนยุทธการและการฝึก

     ตอนส่งกำลังบำรุง

     ฝ่ายการเงิน

หน่วยขึ้นตรง
     กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒

     กองพันพัฒนาที่ ๓

ท่านคือผู้มาเยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter

 

พันเอก พิศาล นาคผจญ ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
นำกำลังพล และครอบครัวร่วมรดน้ำดำหัว
พลตรี วรากร เพิ่มพูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓
เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒
...........................
 
  ข้าราชการกรมทหารช่างที่ ๓ ร่วมกันพัฒนาวัด
และรับฟังเทศนา ตามโครงการ ๑ เดือน ๑ วัด พัฒนาจิต ณ วัดเนินมะคึก โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
     
  พ.อ.พิศาล นาคผจญ ผบ.ช.๓ นำข้าราชการกรมทหารช่างที่ ๓ ทดสอบร่างกาย
ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑
>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบเต๊นท์ เก้าอี้ เครื่องตัดหญ้า ของ อบต.สมอแข เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศูนย์เยาวชน ม.๒ บ้านลาดบัวขาว ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
"งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒" ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ประจำปี ๒๕๕๒ ของ กรมทหารช่างที่ ๓ และ กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒
>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
หน่วยงานต่าง ๆ
กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมการทหารช่าง

กองพลพัฒนาที่ ๓

กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒

กองพันพัฒนาที่ ๓

คำสั่ง ทบ.
หน่วยภายในกองทัพบกปีที่ ๘ ฉบับที่ ๗๗
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๒
 
 
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร.๐๕๕ - ๓๑๑๓๒๔ โทร.ทหาร ๗๔๗๒๓ E-mail : webmaster_eng3@hotmail.com
Copyright © 2009, Warroom_Eng3 , All rights reserved.
Free Web Hosting